EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing
     

Intensiv korttidsterapi

Behandling av många olika former av psykisk belastning, till exempel traumatiska, emotionella, relationella, existensiella problem, som ofta har visat sig vara svårbehandlade i andra terapiformer

 
Tomas Mankowski
Leg. läkare, specialist i psykiatri
Subspecialisering i traumatologi
Medlem i EMDR Sverige och Norge
 
Odenplans Integrerade Hälsoklinik
Upplandsgatan 38
 
Tidsbeställning
tel: 0736 877 418
 
måndag - torsdag: 20 - 21

Meddelande kan även lämnas via SMS, telefonsvarare eller e-mail: info@emdr-stockholm.com
 


flowers
    Senast uppdaterat: 18 maj 2005