EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing
     

Dr Tomas MankowskiMin bakgrund

Jag fick min läkarexamen 1995 på Karolinska Institutet i Stockholm, senare specialiserat mig i psykiatri i Sverige och Norge. Har bred psykiatrisk erfarenhet både med biologiska och psykologiska behandlingsmetoder.

Sedan 1998 har jag arbetat i Norge på flera psykiatriska kliniker bl a i Modum Bad Nervesanatorium, som är ett privat diakonalt sjukhus med mycket brett terapeutisk utbud. Där arbetade jag som både individuell- och gruppterapeut samt var överläkare och familjeterapeut på familjeterapiavdelningen.

Tog steg 1 i EMDR 1999 i Trondheim, steg 2 i Oslo 2001, steg 3 sedan Europeiska EMDR konferensen i Frankfurt 2002. Vidare deltagit i flera internationella konferenser med inriktning på traumabehandling (Rom, Berlin).

 

    Senast uppdaterat: 18 maj 2005