EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing
     

Jag har behandlat:

 • Uppväxttraumatisering
  - alkoholiserade föräldrar
  - mobbning
  - övergrepp - fysiska, psykiska, sexuella, incest
  - relationsproblem
 • Offer av kriminella handlingar
  - mordförsök
  - våldtäkt
  - rån
  - kidnappning
  - misshandlade kvinnor
 • Oväntade dödsfall
  - självmord i familjen, olyckor, katastrofer
 • Sorgarbete
 • Traumatiska upplevelser
  - efter exempelvis trafikolyckor, tsunamikatastrofen
 • Konflikter i familjen, på arbetsplasen och i andra sammanhang
 • Militärer i tjänstgöring i krigshärjade länder
 • Patienter som "stagnerat" i andra terapiformer
 • Jag har också behandlat terapeuter och psykoterapihandledare

 

    Senast uppdaterat: 18 maj 2005