EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing
     

flowersMin behandlingsfilosofi

Med min läkar- och psykiatribakgrund var jag till att börja med ganska skeptisk till psykoterapi som behandlingsform eftersom jag har mött många patienter som trots långvarig psykoterapi inte blivit hjälpta. Jag har haft patienter som gått i psykoterapi upp till 17 (sjutton!) år och ca en tredjedel av de jag behandlat gått i terapi under två - tre år.

Därför är det väldigt tillfredsställande att ha en behandlingsmetod där man snabbt kan uppnå goda resultat genom att intensivt arbeta med fokus på negativa livsupplevelser som blockerar välbefinnande och utveckling. Det är min personliga övertygelse att just detta förhållningssätt ger resultat under förutsättning att patienten klararar av intensiteten och där dennes vilja spelar en avgörande roll.

Medan många andra terapier använder samtalsterapi som sin arbetsmetod, ger den vidareutveckling av EMDR, kombinerad med flera specifika behandlingstekniker - både tankar, bilder, känslor, upplevelser, kroppsliga reaktioner, fantasier och drömmar - en mycket djupare bearbetning. Samtidigt är den goda upplevelsen av sig själv inte något man behöver kämpa för, blir man färdig med de negativa självupplevelserna så kommer den positiva självkänslan tillbaka av sig själv, även om det är mycket svårt att tro på det i inledningsskedet.

Jag är mindre intresserad av diagnoser och symptom utan mer av din självbild och självuppfattning i förhållande till världen. Jag anpassar behandling till patienten och inte patienten till någon särskild terapiinriktning.

De som vågar satsa på sig själva, är uppriktiga och beredda att jobba hårt, kan räkna med goda resultat.

 

    Senast uppdaterat: 18 maj 2005